MEGVALÓSÍTÁSAINKBÓL2004-es évben:

A Székely Nemzeti Tanácsnak adomány (protokoll költségekre, zászlókra, postaköltségekre, útiköltségre, irodavezető bérére, irodahelység bérlésére, stb. 1260+3541.56): $4,991.40

Összesen a 2004-és évben: $4,991.402005-ös évben:

Erdélyből vendégünk volt Dr. Csapó I. József, a Székely Nemzeti Tanács elnöke: $1,155.00; Dr. Csapó Józsefnek - Protokoll költségek: $500.00; Sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceumnak egy számítógép: $600.00; Székely Nemzeti Tanácsnak egy számítógép, egy Laser nyomtató, egy fénymásológép: $2,000.00; Szász Jenő polgármester utazására: $200.00; A Székely Nemzeti Tanácsnak adomány (vám- és protokoll- költségekre, zászlókra, postaköltségekre, útiköltségre, irodavezető bérére, irodahelység bérlésére, honlap, stb. 6993.69+4049.59): $11,043.28; Hamiltoni Arany János Magyar Iskola 25. Évfordulójára: $100.00; Az Erdélyi Magyar Ifjak szervezetének perköltségére (Trianon film vetítése miatt): $500.00; Böjte Csaba - árvák segítségére: $800.00; Árvízkárosultak megsegítésére (LÁZÁR LAJOS – Farcád, SÁNDOR KRISZTINA – Székelyudvarhely, GERGELY LÁSZLÓ – Bikafalva, SÁNDOR ELISABETA – Ülke, LUKÁCS CSABA – Árvátfalva, MAGYARI KÁROLY – Székelyszentlélek, BOKOR FERENC – Hodgya, SZÉKELY ISTVÁN – Székelyudvarhely, SIKLODI IRÉN – Kobátfalva, FANCSALI ZOLTÁN – Farkaslaka, FÁBIÁN ATTILA – Nagykadács, FORGÁCS DIONISIE – Siménfalva 5800+1600): $7,400.00

Összesen a 2005-ös évben: $24,345.682006-os évben:

Duna TV - Autonómia csatorna: $1,000.00; Rákóczi Alap – Gyerek Tábor: $175.00; Első Magyar Ref. Egyház - Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak: $500.00; A Székely Nemzeti Tanácsnak, a Székely Nagygyűlésre és a Székely Nemzetgyűlésre: Hirdetés, illeték, telefon, plakett, posta, protokoll, szállítás (autóbusz) szórólap, táblák, zászlók, utazási költségek (meghívottak ...), hivatalos anyagok elkészítése EU-nak, pártoknak, lobbynak, hozzájárulás a Bardóc-Miklósvárszéki népszavazás költségeihez, közös EMNT-SZNT ülés:

Összesen a 2006-os évben: $27,329.72

2007-es évben:

Első Magyar Református Egyház – adomány: $300.00; A Székely Nemzeti Tanácsnaknak adomány – a népszavazás támogatására, Honlap tárheyre, Tőkés László kampányára, népszerűsítő nyomtatványokra: $9,244.96

Összesen a 2007-es évben: $9,544.962008-as évben:

Rákóczi Alap – Gyerek Tábor: $300.00; Erdélyből vendégünk volt Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke: $1,555.00; Izsák Balázs - Protokoll költségek: $500.00; A Székely Nemzeti Tanácsnaknak adomány – a népszavazás támogatására, számítógép programokra, E.T. Memorandum füzetekre (magyar, angol), Web oldal szerkesztésre, szolgáltatásra: $7,040.10

Összesen a 2008-as évben: $9,395.102009-es évben:

Czegei Wass Fundation (céladomány): $500.00; Magyar Rádió: $100.00; Magyar TV – Toronto: $100.00; A Székely Nemzeti Tanácsnak $3,333.90

Összesen a 2009-es évben: $4,033.902010-es évben:

A Székely Nemzeti Tanácsnak (protokoll költségekre, zászlókra, postaköltségekre, útiköltségre, irodavezető bérére, irodahelység bérlésére): $3,654.20

Összesen a 2010-es évben: $3,654.202011-es évben:

A Székely Nemzeti Tanácsnak protokoll költségekre, zászlókra, postaköltségekre, útiköltségre, irodavezető bérére: $7,232.95; A Csángó Szövetségnek (céladomány): $2,000.00

Összesen a 2011-es évben: $9,232.952012-es évben:

A Székely Nemzeti Tanácsnak protokoll költségekre, zászlókra, postaköltségekre, útiköltségre, irodavezető bérére: $3,555.15;

Összesen a 2012-es évben: $3,555.15Köszönjük, mert mindez a segítség nem jöhetett volna létre az Önök segítőkészsége nélkül. Kérjük támogassanak adományaikkal 2013-ben is. Egyesületünk tagjai önkéntesen, térítés nélkül dolgoznak. Így segítjük, támogatjuk az autonómia törekvéseket, hogy az elszakított, és még mindig megszállt területeken is meg tudjunk maradni és emberséges körülmények között tudjunk jövőt teremteni a következő nemzedékeknek az ősi anyaföldön.

50 dollár, vagy annál nagyobb adományért adólevonási nyugtát tudunk biztosítani.

Az állam 1-200 dollár közötti adománynál 21%-t, míg azon felül 40%-ot ad vissza az adományozónak.

Kérjük támogatását!