ÜDVÖZLET A SZÉKELY-MAGYAR KANADAI EGYESÜLETTŐL

TORONTO, 2013


Az új tavasz érkezésekor, Húsvét alkalmából szeretettel köszöntjük támogatóinkat, barátainkat, magyar testvéreinket és családjaikat.

Történelmi fordulóponthoz érkezett a magyarság egyik része, az erdélyi Székelyföld!!!

Ezért közöljük a Székely Nemzeti Tanács elnökének, Izsák Balázsnak a hozzánk írt, támogatást kérő levelét:


Kedves Barátaink, Kanadában élő székelyek, magyarok!

Köszöntelek benneteket és egyben megköszönöm a Székely Nemzeti Tanácsnak nyújtott eddigi támogatásotokat. Az elmúlt két évben érezhető változást hozott az életünkben a magyarországi kormányváltás, egyre több közöttünk a magyar állampolgár, és rövidesen aktív részesei lehetünk innen Székelyföldről az anyaországi közéletnek. Magyarország kormánya ma már nyíltan támogatja a székely autonómiatörekvést, ezt ez év március 6.-án tartott közös sajtótájékoztatónkon Németh Zsolt külügyi államtitkár úr a nagy nyilvánosság előtt is megerősítette.

Lendületben vagyunk. Ha nem sikerült eddig meggyőzni a román törvényhozást, hogy az autonómia statútumunk elfogadásával lehetővé tegye Székelyföld autonóm régió törvény általi létrehozását, akkor meg fogjuk mozgatni a polgári kezdeményezéssel egész Európát. Fel fogjuk építeni az önálló székely diplomáciát, létrehozzuk Székelyföld külügyminisztériumát, hogy a székely érdekeket a nemzetközi kapcsolatokban is érvényesítsük. Ha lenne autonómia, akkor valószínű, hogy a nemzetközi kapcsolatok a központi hatalom hatáskörében maradnak. Ám ha a központi hatalom nem hajlandó a hatáskörök megosztását törvénybe foglalni, akkor ezt mi zöld jelzésként értelmezzük: minden, amit a magunk erejéből el tudunk végezni, az a mi hatáskörünk! A kérdés pusztán csak az, mit, mennyit jelent a „magunk ereje”? Tudunk bár egy irodát működtetni a külkapcsolatok építésére?

Nemzetközi levelezést folytatni potenciális szövetségeseinkkel? Programokat szervezni, hogy itthon tudjuk tartani a székely fiatalokat, nehogy elfogyjunk, mielőtt az autonómiát meg tudjuk teremteni? Ha továbbra is tudtok segíteni, akkor mindez lehetséges. Erre kérlek, kérünk benneteket. A Székely Magyar Kanadai Egyesület a leghívebb szövetségesünk volt eddig is, sokszor az egyetlen az elmúlt tíz esztendő során. Általa mindig célba jutott

a kanadai magyarok segítsége, és ez így lesz a jövőben is. Ha egy közösség minden tagja el akar érni egy közös célt, és mindenki tesz érte, nincs erő, amely megállíthatná.

Áldja meg a Jóisten népünket, és hozza el számára a szabadságot. Izsák Balázs”


Ennek az irodának a megvalósítására kérünk segítséget. Az iroda működtetése legalább évi 10 000 (tíz ezer) US dollárba kerül. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt fenn kell tartani 5-10 évig. Ha akadna 10 vállalat, személy, vagy család, aki tudja vállalni, hogy minden év elején, nyolc-tíz éven át 1 000 dollárral támogatja ezt a nemzeti ügyet, vagy 100 személy vagy család, aki vállalja, hogy minden év elején, nyolc-tíz éven át 100 dollárral támogatja ezt a nemzeti ügyet (tovább nem boncolgatom-osztozgatom), akkor ez megoldódottnak tekinthető, és lesz SZÉKELYFÖLDI NEMZETKÖZI IRODA. Erre kérünk támogatókat. Ha valaki támogató tagként mindössze 12 (havi $1) dollárral tud támogatni, azt is köszönettel fogadjuk. Ki amennyit tud vállalni, kérjük, tegye meg, hogy tudjuk, mire számíthat az iroda működtetése. Mutassuk meg, hogy mi – itt az anyaföldtől messze és mégis közel – tudunk segíteni! Kérünk, támogassatok! Isten áldása legyen rajtatok.


50 dolláron felüli adománynál, adólevonási igazolást biztosítunk.

Tájékozódás az Autonómiáról a Székely Nemzeti Tanács honlapján: www.sznt.eu

Munkánkról, honlapunkról tájékozódhat: www.szekelymagyarkanadaiegyesulet.com

E-levél címünk: szekelymagyar@yahoo.ca

Bővebb információért hívja a 905-579-6447 telefonszámot!

S z e k l e r- H u n g a r i a n A s s o c i a t i o n o f C a n a d a / S z é k e l y-M a g y a r Ka n a d a i E g ye s ü l e t

P.O.Box 45551 • 747 Don Mills Rd., Toronto, Ontario M3C 1S0 • Canada •Tel.905-579-6447• szekelymagyar@yahoo.ca