DOKUMENTUMOK

DÁTUM TÉMAKÖR (A "Dokument" szóra kattintva olvasható)
2016.
jan. 31
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) Felhívása tüntetésre
Angolul
Magyarul
2008.
szept. 8
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) törvénytervezetének bevezetője
Irta Izsák Balázs, A Székely Nemzeti Tanács elnöke: Dokument
2006.
aug. 23
Felhívás. Székely Nemzeti Tanács felhívást küldött az Európai Unió Tanácsához, az Európai Bizottsághoz és az Európai Parlamenthez a Románia Európai Unióhoz való csatlakozásával és az erdélyi magyarság helyzetével kapcsolatban. A felhivás szövege magyarul: Dokument
2006.
Jun. 18
A ditrói Székely Nemzetgyűlés határozata
A Határozat kihirdeti a Székely Nép államon belüli önrendelkezésének alapelveit: Dokument
2006.
Már. 15
ADOMÁNYOK A SZÉKELY NAGYGYÜLÉS TÁMOGATÁSÁRA
Eddig (március 15-ig) beérkezett adományok: Dokument
2006.
Március.
MIT KÍVÁN A SZÉKELY NÉP? A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 2005. márciusi 12 pontja. Dokument
2006.
Feb. 10.
Dr. Csapó I. József: Értesítés, meghívó azon polgármestereknek és tanácsoknak, akik, amelyek határoztak a helyi népszavazás megszervezéséről székelyföld közigazgatási régió létrehozásának tárgyában. Dokument
2006.
Feb. 6.
UDVARHELYSZÉKI SZÉKELY TANÁCS: Közlemény a KANADAI SZÉKELY-MAGYAR EGYESÜLET 17 900 RON (179 000 000 régi lej) adományáról. Dokument
2005.
Dec. 10.
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) határozatai: 1. Az önálló és egységes közképviseletéről; 2. a Székelyföld autonómiájának törvény általi garantálásáért; 3. a Székelyföld autonóm közigazgatási régió létrehozására vonatkozó helyi népszavazások további kezdeményezéséről; 4. Romániában addig nincs egyenlőség,amíg Székelyföldön nincs önkormányzás; 5. Székelyföld Autonómia-statútumának Képviselőház általi visszautaításáról; 6. elismerés és köszönet Körömi Attila magyar országgyűlési képviselőnek; 7. a SZÉKELYFÖLD AUTONÓM STÁTUSÁNAK NEMZETKÖZI FELÜGYELETTEL VALÓ RENDEZÉSÉRŐL. Dokument
2005.
Ápr. 4.
Dr. Csapó I. József, a Székely Nemzeti Tanács elnöke: Az Európai Parlament képviselőivel kiépített rendszeres kapcsolat révén sikerült széles körű támogatottságra szert tenni a székelyföldi autonómia-törekvések elismertetésére! Dokument

B.B. 2006.02.27.